Laatste stand van zaken

26 april 2023

Nieuwsbericht

Het verkoopproces tot nu toe
In november 2022 is de voorinschrijving gestart van de 55 nieuwbouwwoningen in de Franciscushof in Raalte. Voor de rijwoningen bleek veel belangstelling; helaas was dit minder voor de grote twee-onder-één kapwoningen. Dit is de reden dat we in februari een onderzoek hebben uitgevoerd om te bepalen voor welk type twee-onder-één kapwoningen de meeste belangstelling bestaat. Op basis van de uitkomsten hebben we het plan deels aangepast: naast de rijwoningen en een aantal grote twee-onder-één kapwoningen, hebben we kleinere twee-onder-één kapwoningen en semi-bungalows toegevoegd. 

Bouwrijp maken van de grond
In nieuwbouwproject Franciscushof is het bouwrijp maken van de grond bepalend voor de planning van het proces. Bouwrijp betekent dat de contouren van de nieuwe wijk zichtbaar worden en de bouwwegen gereed zijn. Tijdens deze fase wordt ook de ondergrondse infrastructuur zoals de benodigde riolering, waterleidingen, elektra, kabels en glasvezel aangelegd. Zodra de grond bouwrijp is, kan de aannemer starten met de bouw. 

Het ontwikkelproces: de stand van zaken
De gemeente Raalte heeft ons geïnformeerd dat de grond naar verwachting zomer 2024 bouwrijp zal zijn. Dit betekent dat wij voorlopig niet kunnen overgaan tot contractering. 

Wat betekent dit?
Zodra de definitieve planning voor het bouwrijp maken definitief bekend is, informeren wij iedereen die is ingeschreven voor de nieuwsbrief over de nieuwe planning start verkoop.

Deel dit artikel: